HELAAS IS HET NIET MEER MOGELIJK EEN BESTELLING TE PLAATSEN MET DE LEVER/ AFHAAL DATA'S VAN 23 T/M 26 MEI.

Privacyverklaring

Partyservice Hans Janssen Vof, gevestigd aan Kievit 3 5986 NG Beringe, gemeente Peel en Maas Limburg Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens privacyverklaring

www.partyservicehansjanssen.nl
Partyservice Hans Janssen
Kievit 3
5986NG Beringe gemeente Peel en Maas Limburg, Nederland
Tel. 0773074598

Hans Janssen is de functionaris Gegevensbescherming van Partyservice Hans Janssen Vof.
Hans Janssen is te bereiken via: info@partyservicehansjanssen.nl of via 077 3074598.

Gegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Internetbrouwser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@partyservicehansjanssen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Partyservice Hans Janssen ontvangt geregeld foto’s en afbeeldingen van het gebruik van zijn of haar producten. Wij nemen daarbij de privacy en portretrechten in acht door toestemming te vragen voorafgaand aan het mogelijk gebruik van deze foto’s.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Partyservice Hans Janssen Vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Partyservice Hans Janssen Vof analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Partyservice Hans Janssen Vof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Partyservice Hans Janssen Vof) tussen zit.

Partyservice Hans Janssen Vof  gebruikt de volgende computerprogramma’s of-systemen:

 • Microsoft Excel wordt gebruikt voor het invoeren en factureren van bestellingen. Deze bestellingen worden handmatig ingevoerd door de desbetreffende medewerker van Partyservice Hans Janssen om zo tevens de bestelling te controleren.
 • WordPress is de basis van onze website. Hiervoor is gekozen omdat de plug-in ‘WooCommerce’ voordelen biedt in het gebruiksgemak voor onze klanten.

Voor de betrokkene heeft dit geen nadelige gevolgen maar schept duidelijkheid over het bestelde en de betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Partyservice Hans Janssen Vof bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende categorieën persoonsgegevens.

Persoonsgegevens bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Partyservice Hans Janssen Vof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Partyservice Hans Janssen Vof werkt op dit moment (25-05-2018) met de volgende partijen:

 • Renewmyid – Websitebeheer en optimalisatie
 • Inovamedia – Aanmaken en versturen van de nieuwsbrief

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN:
Partyservice Hans Janssen vof gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Voorbeeld: Door het gebruik van de cookies kan Partyservice Hans Janssen zien middels wat voor soort apparaat (Tablet, mobiel, computer) u een bestelling plaatst. Deze informatie is belangrijk voor de optimalisatie en weergave instellingen van de website. Middels deze informatie probeert Partyservice Hans Janssen het bestellingsproces voor de klant te optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in uw browser verwijderen. Een verdere toelichting vindt u op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Staat u eenmaal in het systeem bij Partyservice Hans Janssen Vof dan kunt u telefonisch (077-3074598) of via de e-mail (info@partyservicehansjanssen.nl) uw gegevens laten wijzigen, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Partyservice Hans Janssen en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@partyservicehansjanssen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Partyservice Hans Janssen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Partyservice Hans Janssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@partyservicehansjanssen.nl

Hieronder vindt u een lijst met een aantal maatregelen die door Partyservice Hans Janssen genomen worden:

 • De computer waarop de facturatie plaatsvindt is beveiligd met een wachtwoord
 • De computer waarop de facturatie plaatsvind is voorzien van een virusscanner
 • Het internet/de wifi waarmee Partyservice Hans Janssen werkt is voorzien van een wachtwoord.
 • De website is voorzien van een HTTPS beveiligingscertificaat – Veilig. Dit houdt in dat de informatie die u verzendt of ontvangt via de site, privé is.
 • Er worden geen bestelling-gegevens verzonden/gedeeld met partners via een onbeveiligde verbinding of bestandsindeling
 • De bestelling-gegevens worden, nadat de bewaartermijn is verstreken, vernietigd middels het verbranden of versnipperen van de papieren.

Mocht u nog verdere vragen hebben over deze privacyverklaring, neem gerust contact met ons op!

 

 

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

077 - 307 4598

Of

Vul het formulier in!